×

Trend si ty! Prihlás sa na odber noviniek a buď vždy štýlová!

Spravíme z teba najštýlovejšiu kočku v okolí!

Prihlás sa na odber noviniek z nášho e-shopu a buď ako prvá informovaná o módnych trendoch, súťažiach, špeciálnych ponukách, zľavách a pod.!

×

Nespamujeme, e-mail od nás obržíš najviac raz týždenne.

Kontaktné údaje predávajúceho, adresa pre poštový styk, vrátenie tovaru a reklamácie : Chick, Družstevná 1466 / 5, 900 31 Stupava

E-mailový kontakt: info@chick.sk

IČO: 51 152 223

DIČ: 
Predávajúci  je zapísaný v Živnostenskom registri. Bankový spojenie: SK94 0900 0000 0051 3594 6939

 (Slovenská sporiteľňa).

======================

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

A) Všeobecné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom ( ďalej len „predávajúci alebo „obchod) a kupujúcim na stránke internetového obchodu chick.sk. Kupujúcim sa rozumie zaregistrovaná alebo nezaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba v systéme, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený a že súhlasí s týmito podmienkami. Kúpna zmluva sa riadi platnými predpismi v Slovenskej republike a vzniknuté spory budú riešené príslušnými súdmi v Slovenskej republike.

 

Internetový obchod chick.sk sa zaoberá sa prevažne predajom dámskeho štýlového oblečenia, topánok a doplnkov. Obchod uvádza všetky ceny vrátane DPH. Obchod sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje zákazníka v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu obsahu na stránke chick.sk a to bez toho, aby zákazníkov alebo návštevníkov stránky na to vopred upozornil. Za tieto zmeny sa považujú všetky zmeny v informáciách uvedených a zverejnených na stránke, napr. úpravy v popise produktov, cenové úpravy, fotografie a iné obsahové zásahy do stránky. Právo na chyby v texte vyhradené.

 

Ponuky produktov uvedené na internetovej stránke chick.sk sú obmedzené množstvom Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať tieto  množstvá na základe skladových zásob a iných okolností bez toho, aby musel informovať zákazníkov alebo návštevníkov stránky o tejto skutočnosti. Predávajúci uvádza na stránke produkty, ktoré sú  ihneď  k dispozícii a množstvá sú na sklade a zároveň produkty, ktoré nie sú ihneď dostupné a je možné ich doručenie s predĺženou dobou dodania.

 

Prihlásením k odberu noviniek (newsletteru)  internetového obchodu chick.sk, užívateľ súhlasí zo zasielaním e-mailov od chick.sk. Tieto e-maily môžu obsahovať informácie o nových produktoch na stránke, o špeciálnych akciách, súťažiach a iné informácie, na ktorých obsah si predávajúci vyhradzuje právo. Užívateľ sa kedykoľvek môže z odoberania noviniek od chick.sk písomnou formou prostredníctvom e-mailu odhlásiť.

B) Objednanie tovaru

Objednávky

 1. Objednávkou sa rozumie odoslaný vyplnený elektronický formulár, ktorý obsahuje potrebné kontaktné  informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, alebo e-mail odoslaný na adresu obchodu.
 2. Objednávku vykonáva kupujúci prostredníctvom registrácie, alebo bez nej.
 3. Tovar je dodávaný kupujúcemu po zaplatení prostredníctvom slovenskej pošty.
  1. Prevodom na účet - po objednávke tovaru a po zvolení tejto formy úhrady sa spočítajú všetky položky a následne Vám e-mailom bude zaslané číslo bankového účtu a finančná čiastka k úhrade. Po pripísaní peňažnej čiastky na náš bankový účet bude Vaša objednávka do 48 hodín realizovaná - to znamená, že tovar bude zabalený a odoslaný.
  2. Obchod nezodpovedá za oneskorenie zásielky z dôvodu nesprávne udaných kontaktných údajov kupujúceho, alebo v prípade jeho nekomunikovania s obchodom.
  3. Obchod sa zaväzuje objednaný tovar kupujúceho skontrolovať, riadne zabaliť a odoslať na uvedenú adresu kupujúceho.
  4. Zrušenie objednávky kupujúcim je možné v prípade jej odoslania, ak kupujúci neuhradil za ňu príslušnú sumu do 3 pracovných dní, alebo v prípade, ak sa uvedený tovar nenachádza na sklade a nie je možné ho dodať ani v predĺženej dodacej lehote, alebo ak nie je kupujúci o predĺženej dodacej lehote predtým informovaný. V prípade uhradenia platby za objednávku kupujúcim, nie je možné objednávku zrušiť, tá bude odoslaná do 48 hodín od odoslania potvrdenia prijatia a spracovania objednávky na základe jej uhradenia kupujúcim.
 1. Objednaný tovar sa kupujúcemu odosiela v priebehu 48 hodín od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky. V prípade, ak tovar nie je na sklade alebo iných výnimočných prípadoch, pri ktorých môže dôjsť k tomu, že tovar nemôže byť odoslaný, alebo odoslaný načas, bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 

  1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  2. vystavená cena produktu bola chybná
  3. produkt viac nie je ani nebude na sklade a nedá sa ani objednať s predĺženou dobou dodania
  4. iné nepredvídané okolnosti

 

Odoslanie objednávky

Zákazník uskutočňuje nákup pridaním vybraných produktov do virtuálneho nákupného košíka. V momente, ak si zákazník zvolil produkty, ktoré chce zakúpiť, môže si svoj výber skontrolovať kliknutím na ikonu nákupnej tašky – virtuálny nákupný košík a zobrazí sa mu prehľad vložených produktov do košíka. Pre potvrdenie a úspešné dokončenie objednávky vyplní zákazník údaje týkajúce sa dodania tovaru, to znamená meno a priezvisko zákazníka, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, dátum narodenia. Zákazník už viac nemusí vypĺňať tieto údaje ak je registrovaným zákazníkom a je prihlásený pod svojim účtom (tieto informácie už totiž uviedol pri registrácií). Nasleduje krok  Doručenie, kde zákazník potvrdzuje spôsob doručenia tovaru a príslušnú sumu zaň, ktorá sa prirátava k objednávke (suma za doručenie je vyrátaná na základe cenníku slovenskej pošty + balného) a súhlas s obchodnými podmienkami. V ďalšom kroku Platba zákazník potvrdí preddefinovaným spôsob platby (platba na číslo účtu predajcu po dokončení objednávky a po potvrdení predajcom  je zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci email s číslom účtu na ktoré treba do 3 pracovných dní príslušnú sumu za objednávku uhradiť.)

 

Záväzne potvrdená objednávka predávajúcim sa následne považuje za kúpnu zmluvu. Ak zákazník do 3 pracovných dní od prijatia potvrdzujúceho emailu neuhradí príslušnú sumu, bude mu zaslané upozornenie ešte raz spolu s podkladmi k platbe, ktoré obsahujú bankové údaje. Ak ani na túto výzvu nebude zákazník reagovať a neuhradí príslušnú sumu za objednaný tovar, jeho objednávka sa ruší. Objednávka môže byť zrušená predávajúcim z uvedených dôvodom v sekcii Objednávka, bod 9.

D) Platba a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť objednaný tovar prevodom  na účet predávajúceho najneskôr do 3 pracovných dní od toho, ako prijme e-mailom potvrdenie prijatia objednávky s údajmi a výzvou pre zaplatenie. V opačnom prípade bude objednávka zrušená obchodom.
 2. V prípade, že tovar nie je na sklade alebo ak objednávka nemôže byť potvrdená a realizovaná pre iné nepredvídateľné okolnosti zo strany obchodu, ruší sa. Zákazníkovi bude suma za objednaný tovar vrátená do 48 hodín.
 3. Zakúpený tovar je zasielaný riadne zabalený a platba je vykonaná v súlade so spôsobom platenia spomínaným v bode 1. Pre každú objednávku je uvedené samostatne a ak nie je uvedené inak, vždy ho uhrádza zákazník. Tovar zostáva vo vlastníctve obchodu až do zaplatenia celej kúpnej ceny za tovar. Všetky ostatné náklady na doručenie, ktoré vzniknú medzi slovenskou poštou a zákazníkom po odoslaní tovaru znáša zákazník ( napr. zaplatenie poštovného za vrátenie tovaru a iné).

E) Dodanie podmienky a dodacia lehota

 

 1. Tovar je kupujúcemu odosielaný do 48 hodín od uhradenia objednávky kupujúcim prostredníctvom slovenskej pošty v prípade tovaru, ktorý je na sklade. Štandardná doba dodania je od 2 - 5 pracovných dní od prijatia platby (spracovanie objednávky a jej odoslanie). V prípade, že si zákazník zvolí dodanie tovaru prostredníctvom kuriéra k sebe domov, doba dodania je od 1 – 3 dní. V prípade neštandardnej situácie  bude predajca kupujúceho kontaktovať. Vo výnimočných prípadoch si predajca vyhradzuje právo predĺženia dodacej doby na základe nepredvídaných okolností a bude informovať kupujúceho o týchto okolnostiach a na základe jeho súhlasu bude objednávka vybavená, alebo zrušená.
 2. V ponuke sa nachádza tovar, ktorý nie je na sklade a teda nie je ihneď k odberu, ale je možné objednať ho s predĺženou dobou dodania. Táto informácia je vždy uvedená pri konkrétnom produkte. Zákazník objednaním tovarov s predĺženou dobou dodania súhlasí s týmito dodacími podmienkami. V prípade, že sa v objednávke nachádza tovar, ktorý je na sklade aj tovar, ktorý ma predĺženú dobu dodania, objednávka bude zákazníkovi zaslaná po doručení tovaru s predĺženou dobou dodania na sklad obchodu. Objednávka bude teda vybavená naraz a dodacia doba sa počíta v súvislosti s tovarom s najdlhšou dobou dodania.
 3. Cena poštovného sa riadi podľa aktuálneho cenníka slovenskej pošty a je upravená predávajúcim na základe hmotnosti či celkovej hodnoty objednaného tovaru spolu s nákladmi na balenie do finálnej sumy poštovného. Za zdržanie balíka spôsobené Slovenskou poštou nezodpovedáme. V prípade doručenia poškodeného balíku na základe viditeľne poškodeného obalu a pod. ak prišlo k poškodeniu obsahu balíka, teda objednaného tovaru nás o tejto skutočnosti po prebratí ihneď informujte.
 4. V prípade, že nie je tovar na sklade a taktiež nie je pri ňom uvedená žiadna doba dodania, kupujúci sa môže informovať o dobe dodania prostredníctvom e-mailu alebo mu  po odoslaní objednávky bude táto skutočnosť ozrejmená. Môže sa tak následne rozhodnúť akceptovať tieto podmienky, alebo zrušiť objednávku. V prípade, že sa v objednávke nachádza produkt, ktorý je vypredaný a nedá sa objednať ani s predĺženou dobou dodania, v prípade ak sa v objednávke nachádzajú aj iné tovary, tie budú zákazníkovi riadne doručené.
 5. Ak zákazníkovi nie je zásielka doručená v uvedenej dodacej lehote za podmienok, ktoré jej prináležia a zákazník nebol vopred upozornený a kontaktovaný, môže riešiť zákazník vzniknutú situáciu prostredníctvom emailu info@chick.sk

H) Kúpna cena a DPH

 1. 1.     Všetky ceny sú uvedené vrátane  DPH. Pri niektorých produktoch môžu byť uvedené dve ceny. Jedná sa o cenu pôvodnú a cenu po zľave. Dôvodom zverejňovania vyššej ceny je poskytnúť zákazníkovi informáciu o možnej  sume, ktorú môže svojim nákupom ušetriť.
 2. Predávajúci neručí za neskoršie vzniknuté rozdiely ( zníženie / zvýšenie) ceny po odoslaní objednávky a následnej realizácie platby kupujúceho. Kupujúci nemá nárok na uhradenie vzniknutého rozdielu medzi cenou výrobkov v čase odoslania a úhrady za výrobok predávajúcemu a cenou v čase po odoslaní objednávky a úhrady za ňu.

 

J) Zrušenie objednávky


Objednávku je možné zrušiť zákazníkom a to v nasledujúcich prípadoch:

 

 1. V prípade, ak zákazníkovi nemôže byť tovar doručený v riadnej dobe dodania a nemá záujem objednať si tovar s predĺženou dobou dodania a teda neakceptuje tieto podmienky

 

V prípade, že zákazník za objednávku zaplatí, objednávka je riadne dokončená a tovar bude expedovaný do 48 hodín od zaplatenia a následne doručený najneskôr do 5 pracovných  dní smerom k zákazníkovi. Objednávka sa teda nedá zrušiť.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 

 1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 2. vystavená cena produktu bola chybná
 3. produkt viac nie je ani nebude na sklade a nedá sa ani objednať s predĺženou dobou dodania
 4. V prípade ak zákazník nezaplatí za objednaný tovar do 3 pracovných sní od prijatia potvrdzujúceho emailu s číslom účtu, na ktorý treba príslušnú sumu zaplatiť ani po opakovanej výzve
 5. iné nepredvídané okolnosti

 

 

K) Vrátenie tovaru

 

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu. Ak 14ty deň spadá na deň pracovného pokoja, za posledný deň pre vrátenie tovaru sa ráta nasledujúci pracovný deň. Pretože sa snažíme, aby všetko smerovalo k Vašej spokojnosti a Váš názor nás zaujíma, oceníme, ak dôvod vrátenia udáte. Kupujúci musí tak urobiť písomnou formou. a vo vyššie uvedenej lehote doručiť nepoškodený, nenosený tovar spolu s visačkou (ak bola) na adresu predávajúceho ( Chick, Družstevná 5, 90031 Stupava) a na zodpovednosť a náklady kupujúceho. Písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina a odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. V prípade odstúpenia od zmluvy musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 

 1. Výrobok musí byť nepoškodený v pôvodnom stave
 2. Výrobok nesmie preukazovať známky používania, byť nosený
 3. Výrobok musí byť na adresu predávajúceho doručený s visačkou (ak bola)
 4. K výrobku musí byť priložený doklad o kúpe (stačí kópia)

 

Pri vracaní tovaru kupujúcim je tento proces v kompetencii kupujúceho, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za správne spätné doručenie tovaru smerom k nemu ( strata, poškodenie a iné). Výrobok nesmie byť zaslaný na dobierku. Sumu vrátane poštovného a balného, predávajúci kupujúcemu za vrátený tovar pripíše na účet najneskôr do 14 dní od prijatia zásielky. V prípade, ak kupujúci nesplní všetky vyššie uvedené podmienky pri odstupovaní od zmluvy, príslušná suma za tovar mu nebude môcť byť vrátená a zásielka bude odoslaná naspäť k nemu na jeho náklady.

 

L) Záruka a reklamačný poriadok

 

 1. V súlade s všeobecnými platnými predpismi sa vzťahuje na ponúkaný tovar v internetovom obchode chick.sk záruka. Konkrétne na všetky vady výrobku, spôsobené výrobou a výrobcom( napríklad vada materiálu, výroby a pod). Faktúra slúži tiež ako záručný list. doba začína plynúť dňom prevzatia objednávky kupujúcim.
 2. Všetok objednaný tovar pred odoslaním zákazníkovi dôsledne kontrolujeme. Ak však aj napriek tejto skutočnosti je kupujúcemu nedopatrením zaslaný výrobok a identifikuje na ňom výrobnú vadu, je povinný ihneď kontaktovať predajcu prostredníctvom emailovej adresy info@chick.sk. Po prijatí odpovede treba výrobok zaslať späť za tých istých podmienok a pravidiel, ktoré platia pre vrátenie tovaru v bode K). K zásielke treba priložiť dokladu o kúpe (faktúra originál alebo kópia faktúry) so sprievodným listom, v ktorom je závada popísaná. Ihneď po prijatí zásielky predávajúcim bude o tejto skutočnosti kupujúci informovaný potvrdzujúcim e-mailom.
 3. V prípade doručenia poškodeného tovaru kupujúcemu rozhodnutie o uznaní alebo neuznaní reklamácie bude zaslané kupujúcemu  najneskôr do 30 dní od odoslania reklamovaného tovaru. Po posúdení reklamovaného tovaru a v prípade uznania reklamácie bude v tejto lehote kupujúcemu odoslaná náhrada v podobe:

 

 1.  opraveného produktu
 2.  rovnakého produktu bez poškodení
 3. vyplatenej primeranej zľavy z ceny produktu
 4. iného tovaru v rovnakej hodnote po dohode
 5.  kupónu v rovnakej hodnote, ktorý si môže uplatniť na ďalší nákup

V prípade neuznania reklamácie bude o tejto skutočnosti a jej dôvodoch kupujúci informovaný v rovnakej lehote. Predávajúci nezodpovedá za vrátené produkty a vady v prípade tretích osôb, ktoré si od kupujúceho výrobok zakúpili.

 1. Reklamačné konanie sa začína dňom prevzatia reklamovaného výrobku predajcom a to v prípade, ak boli zo strany kupujúceho splnené všetky stanovené podmienky. Dátum začiatku reklamačného konania je zároveň dátumom uplatnenia reklamácie.
 2. Vybavenie reklamácie zo strany predávajúceho prebehne najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (dátum začiatku reklamačného konania). Po uplynutí doby určenej na vybavenie reklamácie má zákazník právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúcemu neprislúcha nárok na uplatnenie reklamácie z nasledovných dôvodov:

 

a)    ak kupujúci nepredloží doklad o kúpe výrobku

b)    ak kupujúci nebude kontaktovať vopred predávajúceho vo veci reklamácie

c)    ak kupujúci neoznámi zjavné dôvody vady výrobku pri prevzatí

d)    ak skončila záručná doba

e)    ak je kupujúci sám zodpovedný za vadu alebo mechanické poškodenie na základe jeho konania

f)     ak kupujúci používal výrobok v nevhodných podmienkach a tak spôsobil vedome alebo nevedome poškodenie výrobku alebo jeho súčastí (opotrebovanie výrobku používaním kupujúceho, nesprávnym praním a čistením, ak kupujúci používal výrobok v podmienkach, ktoré neodpovedajú prirodzenému prostrediu, alebo vystavoval  výrobok používaniu v nevhodnom počasí, záťaži vody, ohňa alebo iných elementov alebo vystavoval výrobok inej mimoriadnej záťaži, neodbornému zaobchádzaniu, nedbanlivej starostlivosti  a pod.)

g)     ak kupujúci poškodil výrobok na základe iných nepredvídateľných okolností

M) Ochrana osobných údajov

1.Osobné údaje poskytované zákazníkom predajca zhromažďuje a uchováva len pre potreby spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodania tovaru, zúčtovania platieb, ku komunikácii so zákazníkom ohľadne realizovania objednávky a iných náležitostí, ktoré priamo súvisia s riadnym vybavením objednávkového procesu.

2.Predávajúci sa zaväzuje tieto citlivé údaje neposkytovať tretím stranám, dodávateľom a iným osobám, s výnimkou sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú doručenie tovaru medzi predávajúcim a zákazníkom. Týmto osobám sú poskytované len tie údaje o zákazníkovi, ktoré bezprostredne a nevyhnutne slúžia na riadne zabezpečenie doručenia tovaru. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii  predávajúceho.

3. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov. Kupujúci splnomocňuje predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnej bankovej inštitúcií, ktorá kreditnú kartu vydala.

 

4. Zákazník súhlasí, že jeho poskytnuté údaje môžu byť použité obchodom chick.sk na potreby priameho marketingu. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

N) Záverečné ustanovenia

Predávajúci – internetový obchod chick.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť/ upraviť znenie obchodných podmienok, alebo akéhokoľvek ich celku bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné podmienky sú na stránke vždy riadne zverejnené a pred uskutočnením každej objednávky sa má možnosť zákazník s nimi oboznámiť. Nakupovaním zákazník vyjadruje súhlas s aktuálnymi obchodnými podmienkami.

 

Aktualizované 19.5.2015